Praktijk voor Spirituele Haptonomie

                                                                                                       Janne van der Marel  

                                                                                                                                                                

                                   

                         

                                                                   haptonomie   paranormale geneeswijzen    voor wie   kinderen   over mijzelf    contact    schilderijen

                                   

 

Spirituele haptonomie is het samengaan van paranormale geneeswijzen en haptonomie.  

 

Haptonomie 


Haptonomie is er op gericht je door aanraking te laten voelen wat je lichaam jou te vertellen heeft.
Daardoor word jij je bewust van wat er in je leeft en wat er met je gebeurt in contact met anderen.
 

De aanraking is de meest directe en echte vorm van contact. Wij beginnen ons leven als voelende wezens. Het eerste contact dat wij ervaren is aangeraakt worden. Aanraken is een natuurlijke manier van gevoelens delen, jezelf tot uitdrukking brengen, met of zonder woorden. Je slaat bijvoorbeeld een arm om iemands schouders als hij verdriet heeft. Je legt een hand op de schouder ter bemoediging. Aangeraakt worden gebeurt ook in figuurlijke zin. Je wordt geraakt door iemands manier van zijn bijvoorbeeld. Een handdruk voel je letterlijk maar ook figuurlijk. Het laat een indruk achter in je gevoel. Je ruikt een bloem, je hoort muziek, je voelt de sfeer aan in een huis, in een gezelschap. Beide vormen van aanraken en aangeraakt worden, wat het doet met jou en de ander staan centraal binnen de haptonomie.

Het gevoel is een belangrijke gids bij het maken van je eigen keuzes, bij het ontdekken en bewaken van je grenzen, bij het zorgen voor jezelf. Het gevoel is nodig te weten wie jij in werkelijkheid bent, te weten waar je verlangens liggen, wat je werkelijk wilt, wie je in wezen bent. Aandacht schenken aan wat je werkelijk voelt en beleeft, dit erkennen, herkennen en benoemen, brengt je terug bij je ware zelf, bij je eigen weten. Het brengt je terug in balans. Je gevoel wijst je de weg.

Binnen de haptonomie is het lichaam drager van gevoelens. Alles wat wij doen en laten, alles wat wij ervaren en beleven, de leuke en de niet leuke dingen, worden lichamelijk vertaald. Toch wordt wat jouw lichaam je te vertellen heeft, je laat voelen, gemakkelijk genegeerd en onbelangrijk gevonden. Want, je hebt geleerd naar je verstand te luisteren in plaats van naar je gevoel. In onze snelle, westerse maatschappij wordt het steeds moeilijker stil te staan bij wat je voelt, bij wat je beleeft en beweegt.  Het gevoel is ondergeschikt gemaakt aan het denken. Maar, je bent een voelend wezen. Het denken mag in dienst staan van het gevoel.

Als jij niet luistert naar wat jouw gevoel je te vertellen heeft, dan leidt dit tot verstoring en uiteindelijk tot allerlei lichamelijke en/of psychische klachten, tot een algeheel onwelbevinden. Want gevoel vertaalt zich zowel lichamelijk als geestelijk.

Het ervaren van een respectvolle, bevestigende benadering en aanraking biedt opening om ruimte te maken voor je eigen beleving in plaats van aangeleerd en aangepast gedrag. Het geeft je ruimte los te komen van oordeel en vooroordeel, los te komen van patronen en angsten.

Samenvattend: haptonomie houdt zich bezig met het gevoelsleven van de mens, met het ontdekken, ontwikkelen en het helder maken van het gevoel en de gevoelsbeleving. Aan de gevoelsmatige betekenis van aanraken en aangeraakt worden, zowel in letterlijke als in figuurlijk zin, wordt veel aandacht besteed.

Haptonomie wordt ook wel de wetenschap van de affectiviteit genoemd.


In de verte ligt het verschiet