Praktijk voor Spirituele Haptonomie

                                                                                                       Janne van der Marel  

                                                                                                                                                                

                                   

                         

                                                                   haptonomie   paranormale geneeswijzen    voor wie   kinderen   over mijzelf    contact    schilderijen

                                   

 

Kinderen

Kinderen staan nog heel dicht bij hun gevoel. Door druk van buitenaf (omstandigheden thuis, school, vol programma in vrije tijd, gepest worden etc.) kan het contact met hun gevoel, hun innerlijk, al op heel jonge leeftijd verstoord raken. Of door iets van henzelf zoals hoog begaafd zijn, hoge gevoeligheid. Dit resulteert veelal in druk, angstig en agressief of juist teruggetrokken gedrag, minder goede schoolresultaten, slaapstoornissen, weinig zelfvertrouwen, enz.

Vooral kinderen met een hoge sensitiviteit (HSP) hebben het moeilijk doordat zij met hun gevoeligheid veel oppikken van mensen uit hun omgeving en dit opnemen in hun gevoel. Gevoelsmatig komen zij daardoor in het gedrang. Zij zijn zich hier niet van bewust en vertonen veelal afwijkend gedrag en worden door hun omgeving slecht begrepen.

Kinderen krijgen nogal eens ten onrechte diagnoses als ADHD, autisme of aanverwante stoornissen opgelegd.

Om een kind optimaal te kunnen helpen, is het vaak noodzakelijk de ouders inzicht te geven in aanwezige patronen, onvrijheden, vooroordelen en angsten bij henzelf die zij ongewild overbrengen op hun kinderen.               

 

                                      

                                                           Val van Licht